14:271398/2/18

خبرواگذاری مسئولیت فروش‌های داخلی
واگذاری مسئولیت فروش داخلی نفت‌خام، گاز، فرآورده‌های نفتی و گازی و میعانات گازی متعلق به شرکت ملی نفت ایران