14:281396/10/17

اطلاعیهلغو ابلاغیه مورخ ۵ مهر ۱۳۹۶ نرخ گاز طبیعی
وزارت نفت ابلاغیه نرخ گاز طبیعی برای واحدهای کوچک مقیاس LNG و CNG مورخ ۵ مهر ۱۳۹۶ را ملغی اعلام نمود.
16:451396/8/10

خبر امضای نخستین قرارداد فروش گاز جهت تولید گاز مایع شده (LNG)
نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی، مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی Hemla) امضا شد.
16:571396/7/12

اطلاعیهابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس LNG و CNG مورخ ۵ مهر ۱۳۹۶
نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات توسط وزارت نفت ابلاغ گردید.
12:191396/2/26

اطلاعیهصدور اولین موافقت اصولی اولیه و تمدید مهلت فراخوان
صدور اولین موافقت اصولی اولیه اجرای طرح احداث مجتمع مایع سازی گاز طبیعی با هدف صادرات و تمدید مهلت ارائه مدارک برای متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی
15:091395/10/14

اطلاعات و فرم‌های فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی
دریافت اطلاعات و فرم‌های فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی جهت بهره گیری در واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی و یا فشرده سازی گاز طبیعی با هدف صادرات
14:281395/10/14

فراخوانفراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی
«فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی جهت بهره گیری در واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی و یا فشرده سازی گاز طبیعی با هدف صادرات»
16:471395/6/13

اطلاعیهابلاغ نرخ گاز طبیعی برای واحدهای کوچک مقیاس LNG و CNG مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات توسط بیژن زنگنه وزیر نفت ابلاغ گردید.