16:101397/1/21

اطلاعیهبروزرسانی: فهرست پروژه‌های EPC و EPCF شرکت ملی نفت ایران
دریافت فهرست طرح‌های میدان‌محور دارای اولویت EPCF/EPC شرکت ملی نفت ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
15:301396/3/27

دانلودآشنایی با مدل پیمان EPCF/EPDF
دانلود اسلایدهای آشنایی با مدل پیمان EPCF و EPDF