1396/2/26 سه‌شنبه اطلاعیه صدور اولین موافقت اصولی اولیه و تمدید مهلت فراخوان صدور اولین موافقت اصولی اولیه اجرای طرح احداث مجتمع مایع سازی گاز طبیعی با هدف صادرات و تمدید مهلت ارائه مدارک برای متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی
 
به آگاهی می‌رساند «فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی جهت بهره گیری در واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی و یا فشرده سازی گاز طبیعی با هدف صادرات» از تاریخ 14/10/95 اعلان عمومی شد و تا تاریخ 20/11/95 فرصت ارائه مدارک در نظر گرفته شد. در مهلت تعیین شده در مجموع هفت شرکت ابراز تمایل نمودند که در یک مورد مدارک بر حسب نظر کارگروهی از مدیریت‌های ذیربط شرکت ملی نفت بررسی شد و در یک مورد مدارک کامل تشخیص داده شد و با تأیید وزارتخانه موافقت اصولی «اجرای طرح احداث مجتمع مایع‌سازی گاز طبیعی با هدف صادرات» برای شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ماهتاب پرتو کنگان در تاریخ 6 فروردین 1396 صادر گردید. و در این رابطه مراحل آتی عقد قرارداد با شرکت مذکور در حال پیشرفت می‌باشد.
 
در همین ارتباط به آگاهی متقاضیان می‌رساند مهلت شرکت در این فراخوان تا پایان فروردین 1396 تمدید شده است و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این رابطه می‌توانند تا پایان تاریخ مذکور مدارک خود را مطابق اسناد ذیل ارائه نمایند:
 
 
پاسخ به پرسش‌های متداول در این خصوص
 

 
فراخوان خرید گاز طبیعی کلمات کليدي
فراخوان, اطلاعیه, گاز طبیعی, Mini LNG, تمدید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تامین خدمات شناوری
فایل‌های نشست معرفی فرصت‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری
نشست معرفی فرصت‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری BOO برگزار شد
نشست معرفی فرصت‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری
اطلاعیه پذیره نویسی اوراق منفعت ۲۰ هزار میلیارد ریالی