1398/2/18 چهارشنبه خبر واگذاری مسئولیت فروش‌های داخلی واگذاری مسئولیت فروش داخلی نفت‌خام، گاز، فرآورده‌های نفتی و گازی و میعانات گازی متعلق به شرکت ملی نفت ایران با موافقت وزیر نفت و با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت فروش داخلی نفت خام، گاز، فرآورده‌های نفتی و گازی و میعانات گازی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب و کار واگذار شد.
کلمات کليدي
فروش داخلی, بورس انرژی, میعانات گازی, رینگ داخلی
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
عرضه میعانات گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی بورس انرژی
عرضه نفت خام در بورس انرژی از ششم آبان ماه