1396/10/17 یکشنبه اطلاعیه لغو ابلاغیه مورخ ۵ مهر ۱۳۹۶ نرخ گاز طبیعی وزارت نفت ابلاغیه نرخ گاز طبیعی برای واحدهای کوچک مقیاس LNG و CNG مورخ ۵ مهر ۱۳۹۶ را ملغی اعلام نمود. بیژن زنگنه، وزیر محترم نفت طی نامه شماره ۶۶۲-۲۰/۲ مورخ ۱۳ دی ۱۳۹۶، ابلاغیه نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس LNG و CNG مورخ ۵ مهر ۱۳۹۶ را ملغی و ابلاغیه مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ را در این خصوص همچنان موثر و نافذ اعلام نمود.
کلمات کليدي
نرخ گاز طبیعی, ابلاغیه, لغو, CNG, کوچک مقیاس
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس LNG و CNG مورخ ۵ مهر ۱۳۹۶
ابلاغ شیوه‌نامه نحوه داد و ستد شرکت ملی نفت با خریداران گازهای مشعل
فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی
ابلاغ نرخ گاز طبیعی برای واحدهای کوچک مقیاس LNG و CNG مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵