سه‌شنبه 16 آبان 1396 پروژه‌های نفتی
شرکت ملی نفت ایران 52 میدان هیدروکربوری و 18 بلوک اکتشافی را برای توسعه و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است.در این بین اولویت اصلی شرکت توسعه میدان‌های مشترک می‌باشد و در رتبه بعدی میدان‌های توسعه نیافته با پتانسیل تولیدی بالا و حفظ یا افزایش تولید میدان‌های توسعه یافته است. فهرست میدان‌های نفتی به شرح ذیل است:
 
 
 
 
کلمات کليدي
بالادستی, IPC, میدان‌های نفتی, پروژه‌ها, سرمایه‌گذاری
 
امتیاز دهی
 
 

عرضه ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت نفت از ۲۲ اسفند
آغاز عرضه ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت در بازار سرمایه
فعالیت‎های بالادستی صنعت نفت افزایش می‎یابد
دلال‌ها در لباس سرمایه‌گذار پیش می‌آیند
شرح کار قراردادهای جدید نفتی