دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 معرفی مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب و کار

 
با عنایت به نقش سازنده و با اهمیت منابع هیدروکربوری در اقتصاد کشور و ضرورت توجه ویژه به سرمایه‌گذاری در این بخش، مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران تشکیل گردید.
 
این مدیریت عالی‌ترین مرجع ستادی جذب سرمایه در شرکت ملی نفت ایران برای شناسایی، معرفی، هماهنگی، پیگیری‌های نظارتی و اعلام روش سرمایه‌گذاری به منظور توسعه سرمایه‌گذاری، کاهش وابستگی به منابع عمومی و پیشگیری از توقف اجرای پروژه‌های نفت و گاز است. ماموریت اصلی این مدیریت ایجاد بستر لازم برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف نفت و گاز و ایجاد ارتباط منظم و پویا میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران می‌باشد.
 
متقاضیان سرمایه‌گذاری طی ارتباط با این مدیریت، علاوه بر آشنایی با فرایندها و بسته‌های سرمایه‌گذاری متناسب با سطح و نوع سرمایه‌گذاری، به شرکت‌های سرمایه‌پذیر معرفی می‌گردند. مذاکره اولیه و بررسی صلاحیت سرمایه‌گذاران و تائید توانمندی آنها متناسب با پروژه‌های اولویت دار شرکت ملی نفت ایران، اعمال روش‌های مختلف جذب سرمایه، استفاده از ابزارهای مالی و ایجاد هماهنگی‌های لازم تا مرحله پایان عقد قرارداد از جمله وظایف این مدیریت می‌باشد.

 
وظایف مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران را می توان در فهرست ذیل خلاصه نمود:
 
  • جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت و EPCF؛
  • شناسایی فرصت‌های افزایش ارزش آفرینی فعالیت‌ها و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران و طراحی و ارائه پیشنهادهای تجاری مناسب؛
  • تلاش برای ایجاد نظام مدیریت ریسک در شرکت ملی نفت ایران؛
  • ارائه پیشنهاد و کمک در جهت اصلاح مدل کسب و کار بخش‌های مختلف زنجیره ارزش شرکت ملی نفت ایران؛
  • طراحی و بهینه‌سازی مدل‌های تجاری مناسب شرکت ملی نفت ایران در حوزه‌های مختلف فعالیت.

 
اصول و ارزش‌های ما
 

  • ما ضمن احترام به سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری را تسهیل و امنیت سرمایه آنان را تضمین نموده و در عین رعایت قواعد و ملاحظات مسئولیت‌های اجتماعی، بر اساس معیار‌های شفافیت و پاسخگوئی، سود منصفانه آنان را تامین می‌کنیم؛
  • ما تلاش می کنیم به همراه جذب سرمایه، دسترسی شرکت‌های مجری را به فناوری های نوین تسهیل نمائیم؛
  • ما در برطرف ساختن محدودیت های قانونی جذب سرمایه، جدی هستیم؛
  • ما مصمم به ایجاد فضای جذاب، یادگیرنده و متعالی در محیط کار هستیم.
 
 
 

 
امتیاز دهی