دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 پرسش‌های مرتبط با مزایده فروش گازهای مشعل
 
پرسش: آیا مزایده دیگری در خصوص گازهای مشعل در راه است؟
 
پاسخ: این موضوع هنوز نهایی نشده است. در صورت تصمیم به برگزاری مزایده دوم، مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 
  
امتیاز دهی