دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 پرسش‌های مرتبط با فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی

 
پرسش: آیا امکان ثبت درخواست برای واحدهای با ظرفیت بیش از 5/1 (یک و نیم) میلیون تن در سال نیز وجود دارد؟

پاسخ: با توجه به آنکه ابلاغیه وزیر محترم نفت در خصوص نرخ گاز طبیعی، تنها شرایط فروش گاز طبیعی به واحدهای با ظرفیت کمتر از 5/1 (یک و نیم) میلیون تن در سال را تعیین می کند، شرایط فراخوان عمومی نیز تنها برای این واحدها قابل کاربرد است. اما شرکت ها می توانند در صورت درخواست خرید گاز طبیعی برای واحدهای با ظرفیت بیشتر نیز مطابق شرایط این فراخوان، درخواست خود را به همراه سایر مدارک مورد اشاره در دستورالعمل به شرکت ملی نفت ارسال نمایند. درخواست های دریافت شده به منظور بررسی و تصمیم گیری به وزارت نفت منعکس خواهد شد و شرکت ملی نفت در این زمینه هیچ گونه تعهدی ندارد.

 
پرسش: آیا امکان ارسال بیشتر از یک درخواست برای یک شرکت وجود دارد؟

پاسخ: بله. در صورت تقاضای بیش از یک درخواست، می بایست تمامی مدارک از جمله ضمانت نامه بانکی به صورت مجزا در دو درخواست جداگانه ارسال شود.

 
پرسش: ضمانت نامه مورد درخواست از چه نوع است؟

پاسخ: بر اساس متن دستورالعمل، ضمانت نامه درخواست شده می بایست مطابق ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی در مصوبه شماره 1234.2/ ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 هیئت محترم وزیران باشد. پیش‌نویس ضمانت نامه در این لینک قابل مشاهده است.

 
پرسش: شرایط دریافت پیش نویس قرارداد فروش گاز طبیعی از شرکت ملی نفت چیست؟

پاسخ: پیش نویس قرارداد فروش گاز طبیعی پس از تعیین متقاضیان واجد شرایط، به منظور شروع فرآیند مذاکرات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

 
پرسش: ضمانت نامه بانکی شرکت متقاضی واجد شرایط، تحت چه شرایطی توسط شرکت ملی نفت ایران ضبط خواهد شد؟

پاسخ: ضمانت نامه بانکی تنها در صورتی ضبط خواهد شد که شرکت متقاضی واجد شرایط، از پذیرش تمام یا یکی از شرایط ذکر شده در اسناد فراخوان به شرح ذیل به عنوان مفاد قرارداد خودداری نماید:
 
1- کلیه شروط مندرج در ابلاغیه شماره 268015-20/2 مورخ 13/06/1395 وزیر محترم نفت؛
2- قبول تعهد مبنی بر احداث و بهره برداری واحد کوچک‌مقیاس تولید LNG یا CNG در سقف سالیانه 5/1 (یک و نیم) میلیون تن و پرداخت کلیه هزینه‌های مربوطه من جمله هزینه احداث خط لوله اختصاصی انتقال گاز طبیعی به این واحد؛
3- قبول تعهد مبنی بر آماده‌سازی زمین، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و اخذ مجوزهای لازم برای احداث واحدهای کوچک‌مقیاس تولید و صادرات LNG؛ و
4- قبول این موضوع که مدت اعتبار قرارداد فروش گاز طبیعی حداکثر 20 (بیست) سال خواهد بود.

 

 
امتیاز دهی