16:021401/8/21
فراخوانهمایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و بهره برداری مخازن ذخیره سازی نفت خام
اطلاعیه: ...
10:501401/6/22
فراخوان (بروزرسانی شده در تاریخ 1401/07/23)همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تامین خدمات شناوری
اصلاحیه: ...
14:351398/11/30
خبرنشست معرفی فرصت‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری BOO برگزار شد
پیرو فراخوان منتشر شده، نشست معرفی فرصت‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری ...
آرشیو