1396/6/27 دوشنبه خبر بروزرسانی آخرین وضعیت گازهای ارسالی به مشعل آخرین وضعیت گازهای ارسالی به مشعل شرکت نفت مناطق مرکزی بروزرسانی گردید.  
این بروزرسانی شامل تغییراتی در مشخصات گازهای ارسالی به مشعل شرکت نفت مناطق مرکزی می‌شود. برای دریافتاطلاعات جدید لطفا به
این صفحه مراجعه فرمائید.
 
کلمات کليدي
گاز مشعل, گاز همراه, بروزرسانی, شرکت نفت مناطق مرکزی
 
امتیاز دهی
 
 

اصلاح شیوه‌نامه نحوه داد و ستد شرکت ملی نفت با خریداران گازهای مشعل
آخرین وضعیت گازهای ارسالی به مشعل در سال ۱۳۹۶
اطلاعات و فرم‌های مزایده فروش گازهای مشعل
مزایده فروش گازهای مشعل