دانلود بیانیه ثبت اوراق منفعت ۲۰ هزار میلیارد ریالی صبا اروند دریافت بیانیه ثبت صکوک (اوراق منفعت) شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (۲۲ اسفند ۱۳۹۷):    
  
 بیانیه ثبت صکوک (اوراق منفعت) ۲۰ هزار میلیارد ریالی
 شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (تاریخ عرضه: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷)

  
  
فايلها
saba-arvand-2000.pdf 6.75 MB بیانیه ثبت اوراق منفعت 20 هزار میلیارد ریالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند
کلمات کليدي
صکوک, اوراق منفعت, بیانیه ثبت, دانلود, pdf, ۱۳۹۷
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
فایل‌های نشست معرفی فرصت‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری
اطلاعیه پذیره نویسی اوراق منفعت ۲۰ هزار میلیارد ریالی
عرضه ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت نفت از ۲۲ اسفند
اطلاعیه پذیره نویسی اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند
آغاز عرضه ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت در بازار سرمایه