دانلود فایل های همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و بهره برداری مخازن ذخیره سازی نفت خام دریافت فایل های ارائه مطلب و فهرست و مشخصات شرکت های حضور یافته در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و بهره برداری مخازن ذخیره سازی نفت خام مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران (برگزار شده در تاریخ 21 آذر 1401) ارایه مدیریت سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران

ارایه مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

ارایه شرکت پایانه های نفتی ایران

ارایه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران


اسامی شرکت ها / بانک های حضور یافته در همایش
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو