ایران Iran Map Flag
خبر واگذاری مسئولیت فروش‌های داخلی واگذاری مسئولیت فروش داخلی نفت‌خام، گاز، فرآورده‌های نفتی و گازی و میعانات گازی متعلق به شرکت ملی نفت ایران با موافقت وزیر نفت و با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت فروش داخلی نفت خام، گاز، فرآورده‌های نفتی و گازی و میعانات گازی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب و کار واگذار شد.
 
امتیاز دهی