1396/10/17 يكشنبه اطلاعیه لغو ابلاغیه مورخ ۵ مهر ۱۳۹۶ نرخ گاز طبیعی وزارت نفت ابلاغیه نرخ گاز طبیعی برای واحدهای کوچک مقیاس LNG و CNG مورخ ۵ مهر ۱۳۹۶ را ملغی اعلام نمود. بیژن زنگنه، وزیر محترم نفت طی نامه شماره ۶۶۲-۲۰/۲ مورخ ۱۳ دی ۱۳۹۶، ابلاغیه نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس LNG و CNG مورخ ۵ مهر ۱۳۹۶ را ملغی و ابلاغیه مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ را در این خصوص همچنان موثر و نافذ اعلام نمود.
کلمات کليدي
نرخ گاز طبیعی, ابلاغیه, لغو, CNG, کوچک مقیاس
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
ابلاغ مصوبه جدید هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس LNG و CNG مورخ ۵ مهر ۱۳۹۶
ابلاغ شیوه‌نامه نحوه داد و ستد شرکت ملی نفت با خریداران گازهای مشعل
فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی
ابلاغ نرخ گاز طبیعی برای واحدهای کوچک مقیاس LNG و CNG مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵