سه‌شنبه 16 آبان 1396 پروژه‌های گازی
شرکت ملی نفت ایران 52 میدان هیدروکربوری و 18 بلوک اکتشافی را برای توسعه و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است.در این بین اولویت اصلی شرکت توسعه میدان‌های مشترک می‌باشد و در رتبه بعدی میدان‌های توسعه نیافته با پتانسیل تولیدی بالا و حفظ یا افزایش تولید میدان‌های توسعه یافته است. فهرست میدان‌های گازی به شرح ذیل است:
 
 
 
   
 
 میادین نفتی و گازی
 
کلمات کليدي
بالادستی, IPC, میدان‌های گازی, پروژه‌ها, سرمایه‌گذاری
 
امتیاز دهی
 
 

شرح کار قراردادهای جدید نفتی
اعلان عمومی نتایج ارزیابی کیفی شرکت‌های ایرانی
اعلان عمومی نتایج ارزیابی کیفی شرکت‌های خارجی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما