سه‌شنبه 16 آبان 1396 پروژه‌های اکتشافی
شرکت ملی نفت ایران 52 میدان هیدروکربوری و 18 بلوک اکتشافی را برای توسعه و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است. در این بین اولویت اصلی شرکت، توسعه میدان‌های مشترک می‌باشد و در رتبه بعدی میدان‌های توسعه نیافته با پتانسیل تولیدی بالا و در نهایت حفظ یا افزایش تولید میدان‌های توسعه یافته است. فهرست بلوک‌های اکتشافی به شرح ذیل است:
 
 
 
  اکتشاف
 
کلمات کليدي
IPC, بالادستی, سرمایه‌گذاری, بلوک‌های اکتشافی, پروژه‌ها
 
امتیاز دهی
 
 

فعالیت‎های بالادستی صنعت نفت افزایش می‎یابد
دلال‌ها در لباس سرمایه‌گذار پیش می‌آیند
شرح کار قراردادهای جدید نفتی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به فاینانس و استقراض اولویت دارد
مشکل ما مالی نیست، کسب و کارمان اشکال دارد