سه‌شنبه 16 آبان 1396 پروژه‌های نفتی
شرکت ملی نفت ایران 52 میدان هیدروکربوری و 18 بلوک اکتشافی را برای توسعه و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است.در این بین اولویت اصلی شرکت توسعه میدان‌های مشترک می‌باشد و در رتبه بعدی میدان‌های توسعه نیافته با پتانسیل تولیدی بالا و حفظ یا افزایش تولید میدان‌های توسعه یافته است. فهرست میدان‌های نفتی به شرح ذیل است:
 
 
 
 
کلمات کليدي
بالادستی, IPC, میدان‌های نفتی, پروژه‌ها, سرمایه‌گذاری
 
امتیاز دهی
 
 

شرح کار قراردادهای جدید نفتی
اعلان عمومی نتایج ارزیابی کیفی شرکت‌های ایرانی
اعلان عمومی نتایج ارزیابی کیفی شرکت‌های خارجی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما